Kontrakt

Kontrakt og vilkår - BryllupsfotograferingDenne kontakt er gældende pr. 1. juni 2022 og gælder for alle aftaler indgået med mig, Anders Abildtrup Kofoed, herefter refereret til som "Fotografen(s)", og kunden, herefter refereret til som "kunden(s)".

 

Denne kontakt forpligter kunden til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs. starttidspunkter, adresser og deslige. Fotografen kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for eventuelle forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen forbeholder sig ret til at afbryde samarbejdet med kunden øjeblikkeligt, hvis fotografen oplever utilbørlig, truende eller fjendtlig opførsel fra personer ved brylluppet, eller i tilfælde hvor fotografens helbred er i fare.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men ikke alene begrænset til, angivelser af forkerte adresser, forsinkelser forvoldt af kundens, eller kundens gæster, vejret, lokale restriktioner, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. Fotografen kan ikke stilles til ansvar for ikke at have fotograferet dele af brylluppet, herunder enkeltpersoner eller genstande.

 

Det er medmindre andet er tydeligt og skriftligt aftalt, kundens ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede lokationer hvis sådanne kræves. (bemærk at mange offentlige bygninger, herunder banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering og videooptagelse, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.

 

Alle billeder taget af fotografen er beskyttet af ophavsretsloven, det betyder at fotografen har alle rettigheder til billederne og de må ikke kopieres, printes, ændres eller videresælges uden tydelig og skriftlig tilladelse fra fotografen. Modtager kunden en USB-nøgle eller billeder til download, giver dette begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at kunden frit må printe billederne og dele de redigerede billeder på egen hjemmeside, blogs, sociale medier osv. (oplys gerne hvem fotografen er under billedet, men ikke et krav "Fotograf: Anders Abildtrup Kofoed"). Det er ikke tilladt at videresælge, eller benytte billederne i kommercielle sammenhæng uden tydelig og skriftlig tilladelse fra fotografen. Det er ikke tilladt at ændre på de leverede billeder, herunder beskære, lægge filtre hen over o. lign. uden tydelig og skriftlig tilladelse fra fotografen. Fotografens navn må ikke optræde i sammenhæng med de uredigerede billeder. 

 

Fotografen forbeholder sig ret til at bruge udvalgte billeder på sin egen hjemmeside og på sociale medier (Facebook, Instagram m.v.), medmindre andet er skriftlig aftalt.

 

I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontakt, som følge af en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gøre alt i fotografens magt at finde en afløser. I tilfælde af fotografens afbud, vil alle indbetalte beløb blive tilbagebetalt til kunden eller overføres til den fotograf, der er fundet som afløser. Dette punkt afgøres af kunden. 

I det tilfælde, at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til kamerafejl, harddiskfejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde hvor en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvis tag, og denne andel fratrækkes den oprindelige pris. (Eks: Jeg får taget 1000 billeder på dagen, men mister efterfølgende 250 af dem, vil kunden blive opkrævet 75% af det oprindelige beløb). Der vil ikke yderligere blive betalt nogen form for erstatning.

Hvis de digitale filer går tabt, efter levering af det bestilte produkt til kunden, vil det fulde beløb blive opkrævet og der vil ikke blive udbetalt erstatning.

Det er ikke påtvunget fotografen at udlevere "alle billeder" skudt på dagen, hvilke billeder der udleveres til kunden, er fotografens egen beslutning.


Redigeringen af billederne og det overordnede look, vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning.

 

Ved bookning udfylder kunden nedenstående kontrakt formular og har, ved afsendelsen af denne, accepteret fotografens kontrakt og vilkår. Ved booking fremsendes regning på kr. 2.500, når denne regning er betalt, er fotografen formelt booket - men før betalingen er modtaget, er dagen reserveret til kunden. Det resterende beløb betales senest 1 uge før bryllupsdagen via fremsendte faktura.

 

I tilfælde af at kunden aflyser med fotografen, så vil 50% af det samlede beløb blive opkrævet og sker aflysningen under 3 måneder før brylluppet, vil det fulde beløb bil opkrævet. Bliver fotografen booket på datoen efterfølgende, vil et beløb svarende til det 20% af den oprindelige beløb blive opkrævet. Dette punkt er kun gældende hvis kunden af egen vilje aflyser og ikke hvis de af udefra kommende omstændigheder såsom pandemier, epidemier, konkurser, eller lignende, er tvunget til en aflysning.

 

udfyld venligst nedenstående kontrakt:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA, vi har læst og godkender betingelserne i kontrakten herover, og vil gerne bestille Fotograf Anders Abildtrup Kofoed til at tage vores bryllupsbilleder
 
JA, vi samtykker til at fotograf Anders Abildtrup Kofoed må opbevare vores persondata i henhold til gældende persondatapolitik
 
Vi samtykker hermed til, at Fotograf Anders Abildtrup Kofoed må fotografere alle der kan sættes i forbindelse med fotograferingen
 
Vi samtykker hermed til, at Fotograf Anders Abildtrup Kofoed må opbevare alle materialer (billeder/video - herunder RAW, JPEG og design, m.v.) ubegrænset
 
Vi samtykker hermed til, at Fotograf Anders Abiltrup Kofoed må bruge alle materialer (billeder/video) jævnfør gældende regler til f.eks. markedsføring, sociale medier, hjemmesider, trykte materialer, m.v.